Herb
Urząd Gminy w Płużnicy

Gminny System Komunikacji Online

21-12-2018

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego - grafika ilustrująca

Od 2 stycznia 2019 roku wpłaty z tytułu dochodów budżetowych, w tym między innymi podatków, opłat lokalnych, opłat za wodę i odbiór ścieków, czynszów należy uiszczać na następujący nr rachunku bankowego Gminy Płużnica: 

36 9484 1033 2305 0321 5218 0001 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek. Informację o nowym numerze konta indywidualnego otrzyma każda osoba, która złożyła stosowną deklarację. 

POWRÓT